About the American Corners Hungary

The American Corners Program is a United States Department of State-sponsored initiative inaugurated worldwide more than 10 years ago. Since 2000, the U.S. has launched almost 400 American Corners in approximately 60 countries. 

American Corners serve as regional resource centers for information and programs highlighting American culture, history, current events, and government. American Corners typically host discussion groups, seminars, digital video conferencing (DVCs), poster exhibits, and meetings with U.S. and local specialists on a wide range of American-focused topics. They act as a regional repository for the use of American-themed books, videos, DVDs, and CD-ROMs  (only for on site viewing) and provide free internet access and educational materials. 

Operated as partnerships, the U.S. provides equipment and materials while host institutions provide staffing and the free use of space. 

American Corners in Hungary

The Embassy of the United States of America in Budapest and the Hungarian host institutions operate five American Corners in Hungary. To learn about their activities, please visit their web sites:

American Corner in Pécs (opened in 2004)
American Corner in Veszprém (opened in 2005)
American Corner in Debrecen (opened in 2006)
American Corner in Budapest (opened in 2009)


Az "Amerikai Kuckók" az Egyesült Államok Külügyminisztériumának programja, amely több mint tíz évvel ezelőtt indult el világszerte. 2000 óta az USA több száz Amerikai Kuckót hozott létre mintegy 60 országban.

Az Amerikai Kuckók regionális információs és programközpontként működnek, ahol az amerikai kultúráról, történelemről, időszerű eseményekről, valamint a kormányzatról tájékozódhatnak az érdeklődők. A Kuckók vitaköröknek, szemináriumoknak, digitális videókonferenciáknak, plakátkiállításoknak adnak otthont, valamint találkozókat szerveznek különböző, Amerikával kapcsolatos témák amerikai és helyi szakértőivel. Az Amerikai Kuckók amerikai tárgyú könyveket, videókat, DVD-ket, CD-ROM-okat (az utóbbi három tételt csak helyben használatra) csak  és oktatási segédanyagokat bocsátanak a látogatók rendelkezésére, valamint ingyenes internet-hozzáférést tesznek lehetővé számukra.

Partnerségi alapon működve, az Egyesült Államok biztosítja a berendezéseket és az anyagokat, a házigazda intézmények pedig a személyzetet és a helyiségek ingyenes használatát.

Amerikai Kuckók Magyarországon

Az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és a befogadó intézmények öt Amerikai Kuckót működtetnek Magyarországon.  További információért kérjük, látogasson el a Kuckók honlapjára:

Pécsi Amerikai Kuckó (2004-)
Veszprémi Amerikai Kuckó (2005-)
Debreceni Amerikai Kuckó (2006-)
Budapesti Amerikai Kuckó (2009-)